סורקים מקצועיים​

סורקי תקלות מקצועיים

GT80PLUS-IL

GT80MINI-IL

GT90-IL

BT705 בודק  מצברים מקצועי

 

BT100  בודק מצברים קומפקטי ונייד 

077-7861166